الماس گمشده: معرفی بازی Gone Home

معرفی بازی Gone Home

داستان از جایی شروع شد که رالف بائر با ساخت Magnavox Odyssey، نخستین کنسول بازی، سرگرمی را به خانه ما هدیه داد. تنها کافی بود کارتریج را وارد دستگاه کنیم، رو به روی تلویزیون بنشینیم و ساعاتی خوش را پشت سر بگذاریم.

الماس گمشده: روایتی از روزگار سخت آمریکا؛ معرفی بازی Gone Home

ادامه مطلب